Informace pro stánkaře

Vážení zájemci o prodej,

rádi bychom Vám sdělili několik důležitých informací k umístění Vašeho stánku/vozidla na podnicích pořádaných Autoklubem Přerov-město.

V prostoru pro stánkový prodej není možnost připojení k elektrické energii, proto je nutné si zajistit vlastní zdroj.

Platba za stánek bude provedena předem před rozbalením a umístěním stánku hotově v místě konání, případně v průběhu závodu, po domluvě s kontaktní osobou.

K ceně za stánek bude vždy připočtena vratná záloha 1 000 Kč, určená na úklid okolí stánku. V okamžiku ukončení prodeje (sbalení stánku), stánkař telefonicky kontaktuje pověřenou osobu – viz. kontakt níže, která se dostaví na místo prodeje a v případě, kdy neshledá závady v místě prodeje, vydá zálohu zpět.

Ceny autocross:

a) jednodenní akce:

občerstvení: 2 500 Kč
ostatní: 1 000 Kč

b) dvoudenní akce:

občerstvení: 5 000 Kč
ostatní: 2 000 Kč

Ceny motocross:

a) jednodenní akce:

občerstvení: 2 000 Kč
ostatní: 1 000 Kč

b) dvoudenní akce:

občerstvení: 4 000 Kč
ostatní: 2 000 Kč

Mapa stánkového prodeje

!DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!
Na všech závodech pořádaných Autoklubem Přerov-město je možný prodej piva pouze pivovaru ZUBR a.s. 
Nealkoholické či ovocné pivo je možné prodávat taktéž pouze od pivovaru ZUBR a.s. . Je zakázáno prodávat nealkoholická či ovocná piva jiných značek. Děkujeme za pochopení.

Každý prodejce je povinen u svého stánku umístit odpadovou nádobu a zajistit její průběžné vyprazdňování na místo k tomu určené.

Upozornění: Případné problémy s placením nájemného, ukázněností, kvalitou prodávaného sortimentu či zajištěním úklidu okolo stánku mohou být důvodem k vykázání z areálu a následnému neumožnění prodeje na dalších akcích.

Pro bližší informace a objednávky kontaktujte
Jaroslava Vrtělku – e-mail:  vrtelkaj@seznam.cz, mobil: +420 732 330 228