Tag Archives: trenovani

Trénování

Dle provozního řádu mohou probíhat tréninky a testování:

úterý a čtvrtek 15:00 – 19:00 hodin,
sobota 11:00 – 19:00.

Trénování a testování neprobíhá ve dnech obsazeného závodiště dle kalendáře akcí a ve výjimečných případech uvedených zde na webu.

Kategorii (autocross nebo motocross) je nutno předem domluvit.

Kontakty pro tréninky:

motocross
Jaroslav Walter
+420 776 055 217
Jan Hledík
+420 608 731 322

autocross
Jaroslav Walter +420 776 055 217
Jaroslav Vrtělka
+420 732 330 228