MORKUS MORAVA FIA Mistrovství Evropy v autokrosu

19/8–21/8/2022
MORKUS MORAVA FIA Mistrovství Evropy v autokrosu

Ve dnech 19. – 21. srpna 2022 bude AUTO KLUB PŘEROV organizovat podnik MORKUS MORAVA FIA Mistrovství Evropy v autokrosu.

  
 For english scroll down  


Na přerovské závodiště kolotoč šampionátu Mistrovství Evropy zavítá ve své druhé polovině a lze tedy očekávat dravé souboje a všichni jezdci se budou snažit urvat co největší nálož mistrovských bodů.

VLOŽENÝ ZÁVOD RACER BUGGY / SUPPORT RACE RACER BUGGY

Zvlášní ustanovení Racer Buggy / Supplementary regulations Racer Buggy

Přihláška Racer Buggy / Entry form Racer Buggy


Informace pro diváky

Vstupné 

Dvoudenní 600,- Kč (v ceně dvoudenní vstupenky je vstup do depa) 

Sobota 250,- Kč 

Neděle 450,- Kč 

 

Vstup depo samostatně 100,- Kč 

Parkovné 100,- Kč 

Děti do 150 cm zdarma. 

Program pro diváky online 

Veškeré další informace k podniku budou přidávány postupně před podnikem. 


Odkazy na live stream
Sobota: https://youtu.be/NwQl-5zExss
Neděle: https://youtu.be/aI3kvss3Wbo


INFORMACE PRO JEZDCE - RACE GUIDE

 Rezervace paddocku je možná po přihlášení, zaplacení vkladu a obdržení potvrzení o startu na emailu safety@ak-prerov.cz, pan Jaroslav Vrtělka (telefon: 00 420 732 330 228)

Zvláštní ustanovení


MEDIA

Pro žádost o akreditaci zašlete vyplněný akreditační formulář na email: akreditace@mediadelegat.cz a to nejpozději do 12. 8. 2022.

Media delegát: Evžen Gargulák, telefon: +420 605 217 969, email: akreditace@mediadelegat.cz.


SOUBORY KE STAŽENÍ

Akreditační formulář

Kontakt na media delegate

 Ručení odpovědnosti aj.

Otevírací soba press centra

Autocross ME_2022 plakát


STARTOVNÍ LISTINA

JuniorBuggy

SuperBuggy

Buggy1600

Cross Car Academy


MORKUS MORAVA FIA European Autocross Championship

On August 19-21, 2022, AUTO KLUB PŘEROV will organize the MORKUS MORAVA FIA European Autocross Championship. The carousel of the European Championship will visit the Přerov racetrack in its second half, so you can expect fierce battles and all riders will try to... 
 
SUPPORT RACE RACER BUGGY

Supplementary regulations Racer Buggy

Entry form Racer Buggy


Information for spectators

Tickets

Weekend 600,- CZK (25 EUR) (including paddock)

Saturday 250,- CZK (10 EUR)

Sunday 450,- CZK (20 EUR)

 

Paddock 100,- CZK (4 EUR)

Parking 100,- CZK (4EUR)

Child to 150 cm free entry.

Program for spectators online

All other information about the business will be added gradually before the race event.


 

Links to the live stream
Saturday: https://youtu.be/NwQl-5zExss
Sunday: https://youtu.be/aI3kvss3Wbo


INFORMATION FOR DRIVERS - RACE GUIDE

Reservation of the paddock is possible after registration, payment of the deposit and receipt of the start confirmation by email safety@ak-prerov.cz, Mr. Jaroslav VRTELKA (phone: 00 420 732 330 228)

Supplementary regulations


MEDIA

To apply for accreditation, send the completed accreditation form to the email: akreditace@mediadelegat.cz no later than August 12, 2022.

Media delegate: Evžen Gargulák, phone: +420 605 217 969, email: akreditace@mediadelegat.cz.


FILES FOR DOWNLOAD

Accreditation form 

Contact for media delegate 

Liability etc. 

Opening hours of press centre

Autocross ME_2022 poster


Entry list

JuniorBuggy

SuperBuggy

Buggy1600

Cross Car Academy

< zpět na všechny akce

Modul: Kalendář akcí